-- Wydawnictwa muzealne (od 1994 r.) --

   

   

Publikacje:

1. Kasperska H., Krotoszyn. Informator historyczny, Krotoszyn 1994

2. Wo¶ Cz., Zdunek J. [wstęp: H. Kasperska], RzeĽbiarze Ziemi Krotoszyńskiej, Krotoszyn 1997

3. Kasperska H., 40 lat Muzeum Regionalnego PTTK im. Hieronima Ławniczaka w Krotoszynie (1957-1997), Krotoszyn 1998

4. Podania i legendy Ziemi Krotoszyńskiej (oprac. H. Kasperska), Krotoszyn 2000

5. Kasperska H., Pozdrowienia z Krotoszyna. Widoki miasta na pocztówkach z lat 1897-1918/Gruss aus Krotoschin. Stadtansichten auf Ansichtskarten aus den Jahren 1897-1918, Krotoszyn 2002

6. Kasperska H., Szczepaniak D., Wybitni Polacy, Niemcy i Żydzi Ziemi Krotoszyńskiej. Ludzie nauki, kultury i sztuki/Hervorragende Polen, Deutsche und Juden des Krotoschiner Landes. Menschen aus Wissenschaft, Kultur und Kunst, Krotoszyn 2002

7.Powstanie Wielkopolskie na Ziemi Krotoszyńskiej. Kronika Krotoszyńska pod red. Hieronima Ławniczaka [wstęp, kalendarium: H. Kasperska], Krotoszyn 2004

Inne:

1. Ekslibris: Czesław Wo¶ , 40 lat Muzeum Regionalnego PTTK im. H. Ławniczaka w Krotoszynie 1957-1997, linoryt, 1997

2. Ekslibris: Czesław Wo¶, In Memoriam 1920-1987 Hieronim Ławniczak/ Ekslibris Muzeum Regionalnego PTTK w Krotoszynie,akwaforta, 1997

3. Pocztówki: Krotoszyn. Muzeum (gmach, eksponaty w 4 różnych zestawieniach) [Krotoszyn 2003]

4. Pocztówki archiwalne Krotoszyna (reprinty): wieloobrazkowa, dworzec, ratusz, starostwo [ Krotoszyn 2003]

  

- Strona główna -