-- W sprzedaży --

   

Wydawnictwa muzealne:

Woś Cz., Zdunek J. [wstęp: H. Kasperska], Rzeźbiarze Ziemi Krotoszyńskiej, Krotoszyn 1997 [5,00 zł]

Kasperska H., 40 lat Muzeum Regionalnego PTTK im. Hieronima Ławniczaka w Krotoszynie (1957-1997), Krotoszyn 1998 [6,00 zł]

Podania i legendy Ziemi Krotoszyńskiej (oprac. H. Kasperska), Krotoszyn 2000 [3,00 zł]

Kasperska H., Pozdrowienia z Krotoszyna. Widoki miasta na pocztówkach z lat 1897-1918/Gruss aus Krotoschin. Stadtansichten auf Ansichtskarten aus den Jahren 1897-1918, Krotoszyn 2002 [50,00 zł]

Kasperska H., Szczepaniak D., Wybitni Polacy, Niemcy i Żydzi Ziemi Krotoszyńskiej. Ludzie nauki, kultury i sztuki/Hervorragende Polen, Deutsche und Juden des Krotoschiner Landes. Menschen aus Wissenschaft, Kultur und Kunst, Krotoszyn 2002 [7,00 zł]

Powstanie Wielkopolskie na Ziemi Krotoszyńskiej. Kronika Krotoszyńska pod red. Hieronima Ławniczaka [wstęp, kalendarium: H. Kasperska], Krotoszyn 2004 [8,00 zł]

Ekslibris: Czesław Woś , 40 lat Muzeum Regionalnego PTTK im. H. Ławniczaka w Krotoszynie 1957-1997, linoryt, 1997 [ 10,00 zł] 

Ekslibris: Czesław Woś, In Memoriam 1920-1987 Hieronim Ławniczak/ Ekslibris Muzeum Regionalnego PTTK w Krotoszynie, akwaforta, 1997 [ 10,00 zł]

Pocztówki: Krotoszyn. Muzeum (gmach, eksponaty w 4 różnych zestawieniach) Krotoszyn 2003 [0,50 zł]

Pocztówki archiwalne Krotoszyna (reprinty): (wieloobrazkowa., dworzec, ratusz, starostwo), Krotoszyn 2003 [0,50 zł]

Inne:

Krotoszyn. Tom I: Przyroda, człowiek, gospodarka [red.D. Kosiński, J.J. Parysek], Krotoszyn-Poznań 1995 [20,00 zł]

Krotoszyn, Tom II: Historia [red. D. Kosiński, R. Marciniak], Krotoszyn-Poznań 1996 [25,00 zł]

Kusza M., Dzieje gimnazjum krotoszyńskiego 1836-1946, Krotoszyn-Poznań 2000 [23,00 zł]

Grygiel R., Jurek T., Zduny. Poźnośredniowieczne i nowożytne rezydencje właścicieli miasta, Wyd. Fundacji Badań Archeologicznych Im. Prof. Konrada Jażdżewskiego Nr 3, Łódź [42,00 zł]

Bar Loebel Monasch 1801-1879. Pamiętnik / Lebenserinnerungen / Memoirs [oprac.: R. Witkowski], Poznań 2004 [32,00 zł; 40,00 zł]

Zdunek J., PTTK na Ziemi Krotoszyńskiej 1951-2000, Krotoszyn 2002 [17,00 zł]

Kania J., Termopile Michały Jagły, Warszawa 2002 [15,00 zł]

Regionalia Krotoszyńskie, [red. E. Jokiel i in.], Krotoszyńskie Towarzystwo Kulturalne zeszyty nr 4-12 z lat 1995-2004 [4,00 zł]

Krotoszyn i okolice. Opracowania i materiały źródłowe, tom I [red. J. Zdunek], Tow. Miłosników i Badaczy Ziemi Krotoszyńskiej, Krotoszyn 2005 [30,00zł] 

  

- Strona główna -