Hieronim Ławniczak (1920-1987)

   

Nauczyciel, regionalista, działacz harcerski, współzałożyciel i kustosz Muzeum Regionalnego PTTK w Krotoszynie w latach 1969-1987.

Urodził się 6 października 1920 roku w Krotoszynie w rodzinie reemigranta z Westfalii, Stanisława Ławniczaka i Antoniny z domu Dudziak. Absolwent Gimnazjum im. Hugona Kołłątaja w Krotoszynie; w 1947 roku ukończył Państwowe Pedagogium w Poznaniu, a w 1954 Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Opolu.

Wybitny pedagog, nauczyciel języka polskiego i łaciny w Liceum Pedagogicznym (1947-49) oraz w Liceum Ogólnokształcącym im. H. Kołłątaja (1950-81) w Krotoszynie. Był autorem wielu nagrodzonych referatów i odczytów pedagogicznych. W latach 1980-81 pełnił funkcję przewodniczącego „Solidarności” w LO.

Harcerz, już jako gimnazjalista mianowany podharcmistrzem, w 1958 roku uzyskał stopień harcmistrza. W latach okupacji hitlerowskiej drużynowy Szarych Szeregów i nauczyciel tajnego nauczania. W 1949 roku więziony za przynależność do konspiracyjnej organizacji młodzieżowej. Organizator ogólnopolskiej akcji pod kryptonimem „Harcerska Fala”, którą harcerstwo wielkopolskie zainaugurowało obchody Tysiąclecia Państwa Polskiego.

Inicjator powojennego ruchu regionalnego w Krotoszynie, założył i prowadził (wspólnie z Józefem Mizerą) w latach 1952-65 Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Krotoszyńskiej oraz w 1961 roku Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne w Liceum Ogólnokształcącym im. H. Kołłątaja. Badacz i popularyzator dziejów i tradycji ziemi krotoszyńskiej, redagował wraz z młodzieżą wydawnictwa regionalne: „Crotosiniana”, „Kartki Krotoszyńskie”. „Ziemia Krotoszyńska” oraz cykl ikonograficzny „Kronika Krotoszyńska”. Organizował liczne spotkania regionalne pod nazwą „Czwartki Krotoszyńskie”.

Od 1959 roku był członkiem PTTK i społecznym opiekunem zabytków. W 1969 roku objął funkcję kierownika Muzeum Regionalnego PTTK w Krotoszynie. W okresie jego wieloletniej działalności powstały bogate zbiory muzealne i ekspozycja ukazująca historię i kulturę ludową regionu krotoszyńskiego.

Zmarł 22 kwietnia 1987 roku. Spoczywa na cmentarzu w Krotoszynie.

W 1989 roku ZO PTTK w Krotoszynie podjął uchwałę o nadaniu Muzeum imienia Hieronima Ławniczaka. Zatwierdził ją Zarząd Główny PTTK w Warszawie 19 lutego 1990 roku.

  

- Strona główna -