Ludwik Kaczyński (1902-1982)

   

Nauczyciel, krajoznawca, działacz społeczny, inicjator i współzałożyciel oraz pierwszy kustosz Muzeum Regionalnego PTTK w Krotoszynie.

Urodził się 13 sierpnia 1902 roku w Krotoszynie w rodzinie rzemieślniczej, jako syn Franciszka i Marianny z domu Lesińskiej. Ukończył Seminarium Nauczycielskie w Koźminie (1921), oraz Wyższy Kurs Nauczycielski (1929) i Państwowy Instytut Robót Ręcznych (1935) w Warszawie. 

W latach 1918-19 uczestniczył w organizacji ruchu skautowego w Krotoszynie, był członkiem I Drużyny Harcerskiej im. ks. Józefa Poniatowskiego. Jako harcerz pełnił służbę pomocniczą w powstaniu wielkopolskim.

W latach 1922-39 pracował jako nauczyciel szkół powszechnych w powiecie śremskim, Bydgoszczy, Krotoszynie i Ostrowie Wlkp. W okresie okupacji hitlerowskiej przebywał z rodziną na terenie Generalnej Guberni.

Po wojnie, do 1951 roku pracował jako nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 1 w Krotoszynie, a potem w Wydziale Oświaty Miejskiej Rady Narodowej w Krotoszynie. W latach 1959-67 uczył w miejscowym Technikum Ceramicznym.

Od początku pracy zawodowej działał w Związku Nauczycielstwa Polskiego, w latach pięćdziesiątych XX wieku pełnił funkcję sekretarza ZNP W Krotoszynie.

Już w okresie międzywojennym rozwijał ruch krajoznawczo-turystyczny, organizując dla uczniów i nauczycieli wiele wycieczek po Wielkopolsce. Jako nauczyciel Szkoły Powszechnej nr 1 w Krotoszynie w latach 1926-35 był opiekunem Koła Krajoznawczego, które wydawało czasopismo o charakterze regionalnym („Nasze Pisemko”).

Członek PTTK od 1951 roku, współzałożyciel Oddziału PTTK w Krotoszynie, w latach 1955-70 przewodniczył Oddziałowej Komisji Opieki nad Zabytkami. Społeczny opiekun krotoszyńskiego muzeum w latach 1957-67, zapoczątkował zbiory regionalne i zorganizował ich ekspozycję. Opracował kilka monografii krotoszyńskich obiektów zabytkowych oraz wykonał wiele fotografii i rysunków dokumentujących starą architekturę miasta.

Zmarł 5 marca 1982 roku w Poznaniu. Spoczywa na cmentarzu w Krotoszynie.

  

- Strona główna -