-- Zbiory biblioteczne --

   

     Biblioteka muzealna zawiera ok. 3500 pozycji inwentarzowych. Są to zarówno publikacje jak i opracowania niepublikowane z zakresu dziedzin wiedzy reprezentowanych w Muzeum, archiwalia i dokumenty życia społecznego (dotyczące zwłaszcza regionu krotoszyńskiego), czasopisma, wydawnictwa kartograficzne (mapy i plany głównie Krotoszyna i powiatu) oraz zbiory specjalne (starodruki, modlitewniki, podręczniki, śpiewniki narodowe i inne). Szczególną kategorią zbiorów są tzw. "teczki", zawierające różnorodne materiały
(np.: fotografie, kserokopie artykułów, wycinki prasowe), dotyczące jednego hasła lub tematu (osoby, zagadnienia, wydarzenia). Dla łatwiejszego zorientowania się w zasobach biblioteki, wyodrębniono kategorie i podkategorie tematyczne oraz kategorie wg formy wydawniczej.
     Zbiory biblioteczne udostępniane są wszystkim zainteresowanym wyłącznie na miejscu (w czytelni) w godzinach otwarcia Muzeum. Istnieje możliwość odpłatnego skopiowania wybranych fragmentów publikacji lub dokumentów.

                 WEJŚCIE...

  

- Strona główna -